25/11: VIER MAERL.-ATH.-LLN. EN TAL VAN OUD-LLN. IN HET LITERAIRE SALON VAN DE STADSBIBLIOTHEEK VOOR BIOGRAAF R. VAN PARYS OVER RAYMOND BRULEZ. OOK DIENS 92-JARIGE DOCHTER WAS AANWEZIG. ZE ONTROERDE HET PUBLIEK

Germanist, journalist, recensent Jooris Van Hulle was de interviewer. Hij had het met Brulez-biograaf eerst over diens vorige twee biografieën…over Frans Masereel, net als Brulez erg met Blankenberge verbonden en over Cyriel Buysse.

Over de WERELDEN van Brulez ging het, over de vier delen van biografie. Deel 1: de tijd voor en net na WOI, die vooral van Bl’berge – toen glorierijk vakantieoord aan de Noordzeekust, plek waar zijn vader gewaardeerd gemeentesecretaris was, zijn moeder baas van het hotel Brulez, hoek Kerkstraat, Langestraat, plek waar hij thuis Frans sprak, zeker met zijn Franstalige gouvernante – de inspiratiebron voor zijn romans HET TE BORGEN en HUIS HET PACT DER TRIUMVIREN. Deel 2 over het eerste deel van het interbellum, over kiezen voor België of medewerking verlenen aan Duitsland, zoals bijvoorbeeld zijn broer Lucien, die docent werd in Hamburg. Deel 3 over de tijd net voor WO II over zijn literaire activiteit, zijn contacten met schrijvers in Vlaanderen én Nederland, zijn publicaties in tijdschriften in Zuid en Noord Deel 4: zijn belangrijke rol bij het NIR, de publieke radio-omroep, waar hij o.a. adjunct-directeur-generaal van de Nederlandstalige uitzendingen was en zoveel moeite deed voor cultuur op de radio, de tijd van het verschijnen van zijn vierdelige romancyclus MIJN WONINGEN…

Over GELUKKIG EN VOL DROEFENIS, woorden van dichteres Christine D’Haen over R. Brulez ging het ook…over zijn liefdes eerst voor meisjes, later voor vrouwen, over zijn tenslotte heel gelukkig huwelijk met Angèle Seynave, over zijn dochter Annie Campo, die, nu 92 jaar, het interview bijwoonde en tot slot haar erkentelijkheid voor de stad Blankenberge uitsprak, het ontroerendste moment van de avond.

Vermoedelijk hadden velen in het publiek graag wat meer gehoord over de Blankenbergse personages in zijn romans…nog iets meer wellicht ook over de rol van de familie Brulez in de in 1883 gestichte Rijksmiddelbare School, toen nog Staats Middelbare School.

Cultuurschepen Philip Konings (oud-ll. 1981) had het gesprek met verve ingeleid, bibliothecaresse Christine De Prest (oud-lle 1974) lovend afgesloten.