D’OEFENSCHOOL: DRIE OUD-LLN 2015 HOSPITEREN, WONEN LESSEN BIJ – EEN OUD-LLE 2012 HOSPITEERT, GEEFT LES – ZE DOEN DAT O.A. BIJ LEERKRACHTEN, IETWAT OUDERE OUD-LLN 1997, 2004 , 2006

We hadden het onlangs nog over het ‘hospes’ = ‘gast’ -aspect van hospiteren …

Vandaag ontmoetten we in de lerarenkamer van d’Oefenschool oud-leerlingen 2015 : Renske Verlinde, Amber Van Erum en Maya Vanhee. Zij zitten in hun eerste bachelorjaar HOWEST, opleiding leerkracht lager onderwijs. Zij willen onderwijzeres worden. Veronique Combes zit in het derde bachelorjaar en wordt in 2016 onderwijzeres, bachelor dus. Zij hospiteren allen in d’Oefenschool en op de foto zien we hen met enkele leerkrachten, onder wie oud-leerlingen Kelly Adam (1ste leerjaar), Michel Daschot (4de leerjaar) en Joerie Temmerman (5de leerjaar). Ze zijn resp. oud-lln 1997, 2004 en 2006.