THEMA DIVERSITEIT… HET HUWELIJK IN ANDERE CULTUREN… LES GEDRAGSWETENSCHAPPEN 4STW (26 FEB.)

 Specifieke klederdracht en  andere accessoires  : een huwelijksceremonie van een andere cultuur voorbereiden en uitbeelden. (lerares : S. Verduyn)