27/02 : 6VZ EN LERARES HUISHOUDKUNDE MARITA BLOEMEN VERZORGEN MIDDAGMAAL VOOR KLEUTERS D’OEFENSCHOOL

De meisjes kookten, dekten de tafels, versierden het schoolrestaurant met balonnen en hielpen de kinderen bedienen, samen met de kleuterleidsters en het keukenpersoneel  Het menu: tomatensoep  –  macaroni met ham en kaas  – cakeje.

Deze activiteit sluit aan bij de lessen bedrijfsbeheer van lerares Yank Samaey