Godsdienstig en schilderkunstig taalfilosofietje: Laatste Avondmaal en WITTE DONDERDAG, Gründonnerstag, Jeudi saint, Maundy Thursday, giovedi santo + GOEDE VRIJDAG, Karfreitag,Vendredi saint, Good Friday, venerdi santo…Met Maerlant-lln. in het Brugse Grootseminarie en de Jeruzalemkerk

Gustave Van de Woestyne kiest begin 20e eeuw resoluut voor een vernieuwende, moderne vormentaal. Jezus en zijn apostelen hebben verwrongen houdingen, expressieve koppen en karikaturaal grote handen. Ze zitten beklemmend dicht bij elkaar in een veel te kleine ruimte. Opvallend detail: Van de Woestyne beeldt zichzelf af als apostel (de derde van links).

In het Nederlands heet de donderdag voor Pasen WITTE DONDERDAG. ‘WIT’ omdat op die dag de rooms-katholieke priestergewaden en de koorversiering wit zijn. Men herdenkt dan de instelling van de eucharistie tijdens het Laatste Avondmaal, de avond voor de dag dat Jezus stierf. Op alle andere dagen in de vastentijd zijn ze paars (kleur van rouw en boete)

Over het ontstaan en de betekenis van de Duitse benaming GRÜNDONNERSTAG is men het oneens. Een mogelijkheid is dat de priestergewaden ooit groen geweest zouden zijn op die dag en niet paars.

De Engelse benaming (een ervan) MAUNDY THURSDAY zou teruggaan om woorden van Jezus na de voetwassing van de apostelen op het Laatste Avondmaal: MANDATUM novum da vobis : ik geen u een nieuwe opdracht:

In de loop van de eeuwen hebben heel veel kunstenaars zich laten inspireren door het LAATSTE AVONDMAAL (of hebben ze de opdracht gekregen het tafereel af te beelden). De bekendste voorstelling is die van Leonardo da Vinci (fresco in Milaan).

Dichterbij, in de Sint-Pieterskerk in Leuven  is het vijfluik van Dirk Bouts, Vlaamse Primitief, te zien

foto 2016 (Leuven)

en nog dichter, in Brugge in het Grootseminarie, waar Maerlant-atheneumleerlingen EN -LEERKRACHTEN vaak op bezoek waren, HET LAATSTE AVONDMAAL van de Meester van de Catharinalegende.

Grootseminarie 2009
Grootseminarie 2009

De dag waarop Jezus van Nazareth het kruis droeg en eraan vastgespijkerd werd en eraan stierf is GOEDE VRIJDAG in het Nederlands. Alleen in het Engels heet die dag ook zo: GOOD FRIDAY. ‘Goed’ zal wel slaan op het feit dat het goed is dat Jezus de mensheid met zijn dood heeft gered. Of zou het ‘Gods vrijdag’ kunnen betekenen?

De Duitse benaming is origineler: KARFRAITAG..KAR heeft iets met ‘zorgen’ te maken, met ‘bekommerd zijn’, zoals in het Engelse ‘care’.

In nogal wat andere talen is die vrijdag voor Pasen een ‘heilige’ vrijdag…In het Frans bijvoorbeeld: ‘vendredi saint’

Jeruzalemkerk Brugge 2012
Sint-Rochuskerk Blankenberge 2017