Oud-ll. (2005) Vincenzo Demeulenaere, master in de geschiedenis (UGent) praat morgen op Radio 1 in NIEUWE FEITEN (tussen 12 en 13u.) over prins Filips van België (1837-1905), die bijna vorst van Roemenië werd.

Vincenzo Demeulenaere schrijft me: “Vorige week postte ik een tweet over prins FIlips van België – broer van Koning Leopold II – die in 1866 bijna vorst van Roemenië werd – maar die kroon dan weigerde -. Deze tweet trok de aandacht van de redacteur van Nieuwe Feiten – die mij volgt op Twitter –  op Radio 1 die steeds op zoek is naar kleine interessante verhalen die in de uitzending behandeld worden. Ik werd dan ook gecontacteerd met de vraag of ik wat meer uitleg wilde geven over prins Filips en zijn bijna-avontuur in Roemenië. Mijn ‘praatje’ over Filips wordt dinsdag uitgezonden. 

Over zijn job beroepsactiviteiten hij in sept. 2020

Ik blijf voltijds werkzaam aan de Britse Missie bij de EU, maar ik ga naast die werkzaamheden ook het vak Politieke Geschiedenis van België aan de VUB ondersteunen. Deze betrekking houdt vooral in dat ik het digitale luik van het vak ga ondersteunen, zoals het uitwerken van het digitale platform – aanreiken van allerhande digitale bronnen (teksten/historische documenten), maar eveneens het uitwerken van de online zelftests en examens voor studenten -.

“Ik werd gecontacteerd door de verantwoordelijke professor die iemand zocht met kennis van de nationale geschiedenis en enigszins bedreven is het gebruik van digitale tools om dergelijke informatie te delen.

Vincenzo’s oud-leraar geschiedenis J. Balbaert met een portret van prins Filips van België

Prins Filips was de derde zoon van koning Leopold I, de jongere broer van koning Leopold II dus. In 1867 trouwde hij in Berlijn met Maria von Hohenzollern-Sigmaringen, zuster van Carol I van Roemenië…

2005 bij Gezelles geboortehuis Rolweg Brugge
2005: Gezellewandeling Brugge

Reactie's