Twee dagen na de DAG VAN DE ONDERNEMER / ONDERNEEMSTER…nieuws over de twee miniondernemingen van het 7de jaar van het Maerlant-atheneum

Economieleraar Bruno Buseyne coördineert de twee miniondernemingen van de zevendes, ze hebben elk een pagina op Facebook: 

https://www.facebook.com/Metal-For-Home-117672330082792
https://www.facebook.com/Recandle-112390100614951

Hij deelt me mee:

Jammer genoeg mogen de meisjes van het 7de jaar niet verder werken aan het project (kaarsen maken en in tweedehands potjes/bokalen verkopen) want er zijn Covid 19-maatregelen die bepalen dat ze niet samen mogen werken om te smelten en ze mogen ook niet verkopen/leveren.

De jongens hebben wel een goedkeuring gekregen om te maken maar niet om te leveren. 

Dus alles staat jammer genoeg ‘on hold’, wat zeer frustrerend is, want ze hebben het materiaal en al verschillende bestellingen.