In de 1ste gr. van het Maerlant-ath.: SAVED BY THE BELL…en RECHT OP ONDERWIJS: een activiteit in de lessen levensbeschouwing (godsdienst en n.c.zedenleer) Deel 1: n.c. zedenleer

Lerares n.c. zedenleer Patty Puystjens bericht:

Elk jaar opnieuw doen we mee met de actie van ‘Saved by the bell’ Leerlingen zijn soms opgelucht als ze de bel horen en naar huis kunnen, een beetje het saved by the bell– gevoel. Maar ondanks alle inspanningen horen nog steeds miljoenen kinderen vandaag de schoolbel niet luiden. Ook zij zouden graag de kans krijgen op goed onderwijs. Voor hen krijgen de woorden ,,saved by the bell” een heel andere betekenis…

Tijdens de lessen levensbeschouwing leren de leerlingen over recht op onderwijs en de duurzame ontwikkelingsdoelstelling ‘kwaliteitsvol onderwijs ‘.

De leerlingen kregen deze week een gratis schoolpas met bijhorende stempel om de klas te betreden.

Via o.a. het donutspel leerden de leerlingen dat die niet iedereen gelijke kansen krijgt.

Ze bekeken filmpjes over onderwijs en vluchten.

Aan de hand van een spel leerden ze enkele markante feiten over onderwijs kennen.