125 jaar geleden werd schrijver Raymond Brulez in Blankenberge geboren. Prof. em. Johan Nowé hield op 24/09/’20 in het casino een voordracht over diens leven, persoonlijkheid en werk voor 1950. R. Brulez was in 1917 en 1918 leraar in de Rijksmiddelbare School in Bl’b.

Johan Nowé werd geboren te Menen in 1940, hij studeerde Germaanse filologie en filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij in 1976 promoveerde tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte. Van 1988 tot 2002 was hj hoogleraar aan de KULeuven met als leeropdrachten Duitse literatuur en Lerarenopleiding Duits. Onderzoeksgebied waren vooral de Duitse literatuur van de Middeleeuwen en specifiek het middeleeuwse theater en Didactiek van het Duits als Vreemde Taal. – Oktober 2002: emeritus hoogleraar KULeuven – Sinds 1997 tot en met 2015: jaarlijks docent van cursussen voor Davidsfonds Academie: over Duitse literatuur, Theater in de Middeleeuwen en “Vikingen en Runen” . Hij schreef onlangs een boekje over Jacob Demeyere, geschiedschrijver, pastoor in Blankenberge in de 16de eeuw.

Johan Nowé gaf een boeiende les over de Vlaamse schrijver Raymond Brulez, in 1895 geboren in Blankenberge, die er tot na de lagere school continu woonde en die er vaak terugkwam tot 1920

Het ging over de tijd voor en net na WOI, die vooral van Bl’berge – toen glorierijk vakantieoord aan de Noordzeekust, plek waar zijn vader gewaardeerd gemeentesecretaris was, zijn moeder baas van het hotel Brulez, hoek Kerkstraat, Langestraat, plek waar hij thuis Frans sprak, zeker met zijn Franstalige gouvernante – de inspiratiebron voor zijn romans HET TE BORGEN en HUIS HET PACT DER TRIUMVIREN. Het ging ook over het interbellum, over kiezen voor België of medewerking verlenen aan Duitsland, zoals bijvoorbeeld zijn broer Lucien, die docent werd in Hamburg. Nowé sprak over de tijd net voor WO II over zijn literaire activiteit,  zijn publicaties in tijdschriften en na WO II zijn belangrijke rol bij het NIR, de publieke radio-omroep, waar hij o.a. adjunct-directeur-generaal van de Nederlandstalige uitzendingen was en zoveel moeite deed voor cultuur op de radio

Over de tijd van zijn vierdelige romancyclus MIJN WONINGEN…heeft prof. Nowé het over veertien dagen. Dan maakt hij met het publiek in de Consciencezaal van het casino een literaire Brulez-wandeling.

Brulez’ biograaf Joris Van Parijs in de bib in 2015…met Brulez’ dochter, toen 92j….ent met enkele lln. van toen en met oud-lln.