Corona verhindert in 2020 laatste live aandeelhoudersvergadering van het schooljaar voor miniondernemingen en leerlingenbedrijfjes…beelden van 7, 5, 4 j. geleden

CORONA is voor tal van schoolactiviteiten, andere dan les geven en les volgen, een te betreuren hinder.

Dan maar herinneringen ophalen…enkele foto’s en een verslagje uit 2015

17u     Verwelkoming door dir. J. Balbaert & afsluiten aandeelregister  –  17u15  Start presentaties  –  18u   Receptie

Dinsdagavond 19/05  stelden na een volledig schooljaar de minionderneming Choco Mania (6BI) en de leerlingenbedrijven Diventium(6 ECWE) en De Soepkarre (7TBZ) hun jaarresultaten voor op de aandeelhoudersvergadering.

De leerlingen kwamen tot besluit dat het helemaal niet evident is om een bedrijf te leiden. Het vraagt een enorme inzet en samenhorigheid.

De vergadering werd bijgewoond door tal van aandeelhouders : ouders, vrienden, leerkrachten en door Mieke Kennes (Vlajo coördinator mini-ondernemingen)

Eén voor één presenteerden ze hun prestaties van het afgelopen jaar. De winst die ze hun aandeelhouders mochten aanbieden was bij de ene onderneming al wat groter dan bij de andere, maar ze behaalden toch allemaal een puik resultaat.

2015
2016