Kappen en bos, kappen en kap(sel), kappen en ermee…een TAALFILOSOFIETJE

We hoorden het linguïst en taaljournalist GASTON DORREN uitleggen op de site van ONZE TAAL, een tijdschrift, waarop ik geabonneerd ben. We lazen het na op de ETYMOLOGIEBANK:

KAPPEN…zoals in hout kappen of hakken is een Germaans woord, waarvan men de oorsprong niet gevonden heeft

KAPPEN…in de betekenis  ‘het haar snijden en opmaken’ bestaat sedert de 17de eeuw en betekende toen ‘een kap op het haar zetten’…later verdween het betekeniselement KAP en ontstonden KAPSEL en KAPPER (in Vlaanderen zelfs HAARKAPPER).

In het Frans (en het Nederlands) bestaat het woord COIFFEUR, dat van COIFFE komt, dat….jawel VROUWENMUTS betekent.

We vonden foto’s van enkele (oud)-leraren van wie het KAPSEL in de loop van de jaren er erg anders is gaan uitzien…

Olbren De Paepe, wiskundeleraar nu, in 2002 in het scholrestaurant en in 2020 op de speelplaats van het Maerlant
Joost Coudeville, leraar Nederlands in 1989 of 1988 met buurman David Dehenauw en in 2019 na de proclamatie
Jürgen Balbaert, directeur Maerl.-ath. nu, in 2019 en in 1998 bij de 100d.-viering
oud-leraar Ned.-Duits Jaak Coudeville in 2004 bij de (voor ham als leraar) laatste proclamatie) en in 1976 op schoolreis (Vogezen)

Reactie's