NATUURPUNT BLANKENBERGE VIERDE 30-JARIG BESTAAN IN GROENWAECKE. TAL VAN OUD-LLN WAREN EN ZIJN BETROKKEN…JOHN VAN GOMPEL (1969), DIRK CONTENT (1978)… PROVINCIEGOUVERNEUR C. DECALUWE WAS ER, PROF. EM. E. KUIJKEN OOK

Maerlant-ath.-leerlingen zijn om educatieve en/of ontspannende redenen wel eens gast in Groenwaecke, daar in de Uitkerkse Polder waar de viering plaatshad op 1 december.

Schepen Jürgen Content – oud-ll. 1993 was er ook, oud-leraar Frans Stef

Debusschere …

John Van Gompel (°1951) is een geboren en getogen Blankenbergenaar.
Zijn passie voor de natuur vertaalde zich in zijn studiekeuze. Hij studeerde diergeneeskunde aan de (Rijks)universiteit Gent. Na het behalen van het diploma van dierenarts opende hij zijn eigen praktijk.
In 1978 was Van Gompel medeoprichter en nadien voorzitter van de Duinenwerkgroep van het toenmalige Natuurreservaten vzw (nu de Kustwerkgroep van Natuurpunt vzw) die een belangrijke rol speelde in het tot stand komen van het Duinendecreet in de jaren ’90. Hij ijverde in ‘78 al lokaal – samen met Dirk Content – voor het behoud en de bescherming van het duinengebied De Fonteintjes en, kort nadien, van de Uitkerkse Polder. Als drijvende kracht achter de Werkgroep Uitkerkse Polder richtte hij met Dirk Content in 1990 het gelijknamige natuurreservaat op. Vandaag is dit polderlandschap het grootste natuurgebied in West-Vlaanderen en het belangrijkste weidevogelgebied in Vlaanderen. John Van Gompels verdienste daarbij is immens groot.
Eind 2016 besloot dierenarts Van Gompel om in alle rust van zijn pensioen te gaan genieten. Zijn engagement blijft evenwel groot. Hij zet zich lokaal verder in voor de Uitkerkse Polder en hij zetelt in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Dirk Content, die de zoon is van Willy Content, oud-onderwijzer en oud-directeur d’Oefenschool, volgde in KA Blankenberge zijn atheneumopleiding en werd in de RNS Bl’b op 30 juni 1978 onderwijzer .

Zijn onderwijzersloopbaan begon hij in de RBS Oefenschool Bl’b, leaar n.c. zedenleer werd hij in 1981. Tot 1999 gaf hij les in tal van scholen: RBS Mariakerke (Gent), RBS Beernem, RBS Knokke, RBS Maldegem, RBS Izegem, RBS Kuurne, MPIS Oedelem, Gemeenteschool Oedelem, Gemeenteschool Damme, Gemeenteschool Zuienkerke, RBS St Andries Brugge, Gemeenteschool Knesselare, Gemeenteschool Veldegem. Onderwijzer was hij ook tijdens zijn militaire dienstplicht, in Keulen, in het 1ste lj.) En dan was hij terug in Blankenberge in d’Oefenschool en een jaar later ook in de Zilvermeeuw.

We kennen Dirk natuurlijk al jaren als natuurliefhebber en  -kenner.

Hij is al sedert 1969 bezig met natuurstudie (als hobby). Vanaf 1986 is hij conservator (samen met John Van Gompel) van de Fonteintjes. In 1989 zijn John en hij  begonnen met de start en uitbouw van het weidevogelreservaat de Uitkerkse Polder, dat nu zo’n 600ha groot is. Ook daarvan zijn John en hij conservator, ze werken er samen met een groep van zo’n 60 enthousiastelingen. Hij is ook 26 jaar lang voorzitter van de Stedelijke Blankenberge Milieuraad geweest. Dit jaar heeft hij de fakkel doorgegeven.

Dirk Content is de broer van oud-leerlinge (1976) Ann Content en de vader van Tom, oud-ll. 2003, Eef, oud-lle. 2005, Sien, oud-lle 2009

Wij vergeten ook de lentefeesten niet die hij samen met oud-lle (1980) Inge Vrijdags organiseerde.

Franky Beidts, oud-ll. 1979 is met Dirk Content conservator (ent als Dirk Content) NATUURPUNT

Christine Deprest, oud-lle 1974 is bij NATUURPUNT verantwoordelijke PR & Prom

Eckhart Kuijken leidde het Instituut voor Natuurbehoud, zette het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek op de sporen. Hij bouwde een loopbaan uit als gerenommeerd wetenschapper met het onderzoek van watervogels en wetlands als focus. Daarnaast is hij ook gekend als fervent natuurliefhebber en eigengereid activist.

Na zijn opleiding als bioloog (dierkundige) bleef Eckhart Kuijken verbonden aan de Universiteit te Gent, waar hij in 1976 promoveerde tot doctor in de wetenschappen. Zijn proefschrift handelde over “Oecologie van overwinterende ganzen te Damme (W.Vl.) in Westeuropees verband”. Het zijn deze vogels die hem in zijn verdere carrière over de halve wereld brachten. De gegevens uit zijn langetermijnmonitoring worden nu gebruikt in het raam van klimaatsverandering en behoud van waterrijke gebieden.

Hij was hoofddocent bij de faculteit Wetenschappen, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie UGent. Hij doceert er de cursussen ‘landschapsecologie

De expertise van Eckhart Kuijken ligt op het vlak van biodiversiteit, ornithologie en ecologie, met nadruk op watervogels en wetlands. Hij was een van de initiatiefnemers van de Biologische Waarderingskaart in 1977 en is actief in het domein van de ‘Conservation Biology’. Hij heeft zich vooral ingezet voor de wetenschappelijke onderbouwing van het natuurbeleid en -beheer. De aanwijzing van beschermde gebieden (vb. RAMSAR, Natura 2000, Vlaams Ecologisch Netwerk) is één van zijn grootste streefdoelen, evenals het stimuleren van een groeiend maatschappelijk draagvlak voor milieu, natuur en landschap.

.

Eckhart Kuijken is misschien het meest bekend als fervent natuurliefhebber en eigengereid activist. Dit engagement kwam tot uiting in zijn voorzitterschap van de ‘Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie’ (1964) en van vzw ‘Natuurreservaten’ (1980-1986), nu ‘Natuurpunt’.

Met eenzelfde gedrevenheid blijft hij pleitbezorger van een ecologisch gefundeerd natuurbehoud.

E. Kuijken als vijfde v.l. in 2011 50 j. na de KA-Brugge atheneumopleiding 2de v.l. is oud-leraar Jaak Coudeville