WAS VAAK EEN THEMA TIJDENS MALMEDY-GWP’S, TOEN REALISEERDEN WE ONS NIET HOE GROOT DE PILLECYNS NAZI-, GERMAANS GEDACHTEGOED WEL WAS

Net verscheen in het tijdschrift ONS ERFDEEL (Nov. 2019) LIJDEN VOOR EEN IDEE. HET GERMAANSE GEDACHTEGOED VAN FILIP DE PILLECYN

 een artikel van dichter Kurt De Boodt, dat overtuigender dan voorheen aantoont hoe groot De Pillecyns nazisympathieën wel waren…o.a.

Hij schrijft over Goebbels : Het is een merkwaardig spreker, waarvan de levendige, buitengewoon doordringende ogen, als in innige samenhang met zijn woorden, de toehoorders boeien. Hij sprak ons over de dienende taak van de kunstenaar in de volksgemeenschap. Zijn woord is helder en zijn betoog overtuigend. Duitsland wil, door het tonen van wat het schept en niet door redeneringen de wereld overtuigen van de hoge culturele zending die de leiders van het Duitse volk hebben op zich genomen.

 Op een Dichterstreffen in Weimar zet hij na een propagandareis samen met dichter Ferdinand Vercnocke de Europaïsche Schriftsteller-Vereinigung (ESV) mee in de steigers. Dit geesteskind van Goebbels moet een nationaalsocialistisch tegenwicht bieden aan de internationale PEN-club. De Pillecyns artikelen voor Het Laatste Nieuws verbruinen. Een gezonde Germaanse cultuur stoelt op bloed en bodem.

Tijdens vele Malmedy-gwp’s bezochten leerlingengroepjes het atheneum van Malmedy om er lessen bij te wonen, om er met leraren en leerlingen te praten, om na te gaan wat ze wisten over de Vlaamse auteur die tussen 1926 en 1933 leraar Nederlands en Engels was geweest in het Athénée Royal de Malmedy, de stad waar hij  inspiratie opdeed voor zijn romans HANS VAN MALMEDY en MONSIEUR HAWARDEN