06/11: ACHT MAERLANT-ATH.-LLN. NEMEN DEEL AAN 25STE GEO-OLYMPIADE (1STE RONDE OP SCHOOL)…GEOGRAFIE…DE WETENSCHAP VAN ERDERIKE

 

Namen deel op woensdagnamiddag 6 november onder toezicht van aardrijkskunde-, cultuurgeschiedenisleraar Stefen Cloet :

6MTWe: Pjatimat Mamilova, Venice Vanden Berghe, Amber Vanhove – 6SW: Maud Blomme, Maxim Van den Berghe –  6WeWi: Hannes Boudens, Mats Mortier, Amber Rollier

In 1703 was AARDRIJKSKUNDE een neologisme. Het is tegelijk een purisme, een soort vertaling van een tot dan toe in het Nederlands gebruikt Latijns (Grieks) woord, nl. GEOGRAFIE (= beschrijving van de aarde). Het woord ERDERIKE bestond wel in 1703, al veel eerder zelfs. Met dit bestanddeel heeft men dan ‘aardrijkskunde’ gesmeed, naar het voorbeeld van Simon Stevins purisme WISKUNDE voor MATHEMATICA.