RAAD EN COLLEGE, ORGANEN WAARVAN DE BETEKENIS SOMS ERG VERWANT IS, OF TOCH JUIST NIET: EEN TAALFILOSOFIETJE N.A.V. DE VERGADERING VAN DE PEDAGOGISCHE RAAD VAN HET MAERLANT-ATHENEUM OP 04/11/2019

1996 (?)

Het schoolorgaan dat aan zijn directeur advies geeft, heette aanvankelijk PEDAGOGISCH COLLEGE. Een ‘COLLEGE’ lijkt meer beslissingsbevoegdheden te hebben dan een ‘RAAD’…men denke aan ‘SCHEPENCOLLEGE’ en ‘GEMEENTERAAD’ en dus veranderde de naam van dit orgaan tot ‘PEDAGOGISCHE RAAD’ met adviesbevoegdheden, niet zozeer met beslissingsrechten

v.l.n.r: Tom Daneels, Katja Braet, dir. Shirley Adam, Sharon Deserranno, Sabine Vervaele, dir. J. Balbaert, Elke Gezelle, Joost Coudeville, Tanja Gervoyse, Magali Hawkins, voorzitster, Conny Louwage, Gil Jonckheere

En toch… is ‘RAAD’ soms een orgaan met veel bevoegdheden, zoals RAAD VAN STATE en RAAD VAN EUROPA.

RAAD betekent natuurlijk ook nog ADVIES  –  COLLEGE betekent  natuurlijk ook nog ONDERWIJSINSTELLING – Sint-Pieterscollege – én  LES aan instelling voor hoger onderwijs – David Dehenauw geeft nu ook colleges aan de UGent. Zijn voorganger als voorzitter van GO!Blankenberge was emeritus-hoogleraar William De Breuck, die voltijds colleges gaf.

RAAD is een Oergermaans woord, COLLEGE komt via het Frans uit het Latijn, COLLEGIUM = gilde, genootschap, gemeenschap. Hier herkent men ook het woord COLLEGA…

1997 (?)

 

2013

2015(?)

En dan heb je nog HUISRAAD…