EERGISTEREN IN ‘DE AFSPRAAK’ LUDO ABICHT EN ELS SNICK OVER AANSLAG IN HALLE:. BEIDEN HEBBEN EEN LINK(JE) NAAR BLANKENBERGE…ZIJ NAAR LLN. VAN HET MAERLANT ZELFS

Over de aanslag in de Duitse stad Halle leest men in alle kranten.

In DE AFSPRAAK kon men een gesprek volgen over JODEN en ANTISEMITISME IN DUITSLAND. Filosoof en taalkundige LUDO ABICHT, specialist JODENDOM was er aan het woord. Hij, Oostendenaar van geboorte,  gaf in de late jaren zestig les in het Sint-Pieterscollege in Blankenberge, waarover hij in een interview zegt: “In de jaren 60 ben ik twee keer ontslagen wegens mijn overtuiging – dát kwam aan. Eerst in een katholieke school in Blankenberge, omdat ik jongeren naar een antirakettenbetoging begeleid had. Daarna aan een universiteit in Canada, nadat ik geprotesteerd had tegen een ­geheime lijst met studentenkamers waar zwarten en Arabieren geweigerd werden.” ELS SNICK werd ook geïnterviewd in DE AFSPRAAK. Zij is germaniste, vertaalster en Duitsland-kenster. In 2016 was zij in de Blankenbergse Stedelijke Bibliotheek, waar zij MARK SCHAEVERS interviewde n.a.v. zijn boek ORGELMAN over de Duits-Joodse schilder Felix Nussbaum.

Ik schreef toen in de Maerlantkrant: Vertaalster Els Snick interviewde Marc Schaevers. Aan de hand van geprojecteerde foto’s, vooral  van schilderijen van Felix Nussbaum, leerde het publiek veel over het ontstaan en de compositie van het bekroonde boek ORGELMAN en over het leven van de joodse Duitser Felix Nussbaum, ook en vooral over zijn verblijf in Oostende (én Blankenberge : Mark Schaevers schrijft: “Als vroegere verblijfplaats op Belgisch grondgebied laat hij de Oostendse politie in 1935 noteren: 1928 Blankenberghe gedurende het seizoen.”

Waarom Blankenberge? Misschien weet schrijver-journalist Karel van de Woestijne het, hij was er een zomer eerder op reportage voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant: “Blankenberge is cosmopolitisch.” (zie ook http://maerlantkrant.be/2015/01/02/in-2015-is-er-in-blb-een-raveeltentoonstelling-in-2016-een-expositie-van-de-zeehellingenkunstenaars-rops-artan-van-hecke-maar-heel-wat-meer-kunstenaars-vonden-insipratie-in-dez/