Een meisje Een meisje met een wagEN, met een wagENtje, een jongEN met de fiets, een jongEtje met de fiets: EEN TAALFILOSOFIETJEmet een wagEN, met een wagENtje, een jongEN met de fiets, een jongEtje met de fiets: EEN TAALFILOSOFIETJE

vier jongETjes met de fiets

Waardoor komt het toch dat het verkleinwoord van WAGEN WAGENTJE is en dat van JONGEN JONGETJE

Het eerste is normaal, net als het diminutief van KEUKEN KEUKENTJE is.

My beautiful picture

Tevergeefs zoek ik in van Dalle naar ‘jongentje’. Het verkleinwoord van JONGEN is nl, JONGETJE.

In het Middelnederlandsch Handwoordenboek vind ik als substantief JONGE met as betekenis JONGEN. Het is van dat woord JONGE dat al vroeg het verkleinwoord JONGETJE ontstond, zonder N dus! Die N was oorspronkelijk een buigings-N, van een datief of accustief enkelvoud. JONGE was net als het Duits JUNGE een ZWAK SUBSTANTIEF!