SOMMIGE SECRETARIAATSMEDEWERKERS MAERLANT-ATH. OP ANDERE WERKPLEK. LIES VANDEVYVERE IS NIEUW ALS ECONOMAATSMEDEWERKSTER.

In het kantoor dat men via de arduinen trap betreedt, bij de directeurskabinetten van Jürgen Balbaert en Shirley Adam, zit Annabelle Vanneuville nog op dezelfde plek.

In dat kantoor vindt men ook Shana Lescrauwaet

en nu ook Kathleen Vinck

en de nieuwe economaatsmedewerkster Lies Vande Vyvere. Zij is bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie (Katho Reno Rothout, 2012) Zij is sedert sept. 2015 ook bachelor lager onderwijs (Vives Tielt)

 

In het secretariaat naast de lerarenkamer (1ste verdieping) kan men afwisselend Conny Louwage en Julie Hawkins treffen, die alweer afwisselend in het kantoortje in de Vlaamse Straat hun leerlingensecretariaatswerk uitoefenen.

Sabine Dobbelaere heeft een kantoor op de 1ste verdieping tegenover de lerarenkamer.