UITWISSELING 2019-2020PEKING-BLANKENBERGE (LLN. 4DES/5DES SPSJ-MAERLANT). VOORBEREIDENDE VERGADERING STADHUIS 04/09. DE SPACE- MIDDLE-SCHOOL-GROEP UIT PEKING KOMT VAN 26/09 TOT 05/10

De geïnteresseerde leerlingen van het Sint-Jozef-Sint-Pieterscollege en het Maerlant-Atheneum en hun ouders waren op 4 sept. om 19.30u. uitgenodigd in het stadhuis voor een voorbereidende vergadering.

Burgemeester Daphne Dumery leidde de vergadering in. Zelf was zij tevoren al bij dit uitwisselingsproject tussen de Space Middle School uit Peking en de Blankenbergse secundaire scholen betrokken als schepen én als moeder van Robine Papeliers, die zo’n uitwisseling eerder meemaakte.

Martine Debruyne, die al jaren instaat voor deze uitwisselingen, leidde het vervolg van de vergadering. Ouders en leerlingen kregen uitleg over de reis, het verblijf in China, de verschillen in cultuur, het verblijf in gastgezinnen in Blankenberge…

Aangezien er meer kandidaten dan plaatsen (elf) waren, moest er worden geloot.

Acht leerlingen van SJSP participeren

en drie van het Maerlant-atheneum: Celestien Moerman, 4SW, Thomas Floryn, 5SW en Jens Coudeville, 5ECWE zijn de deelnemers. Lerares Kathy Lagast, lerares huishoudkunde in het Maerlant, begeleidt de groep naar en in China

samen met Martine Debruyne.

Het project loopt in Blankenberge van 26 september tot 5 oktober, in Peking tijdens de paasvakantie 2020.