MORGEN 6 SEPT. DAMME-UITSTAP…MAERLANT- EN UILENSPIEGELZOEKTOCHT VOOR LLN. 5A EN 5T. TAL VAN LEERKRACHTEN VAN NU MAAKTEN DIT OOK AL MEE ALS LEERLING

Op een grote groepsfoto uit 1993 ziet men Sofie Easton, ShirlEy Adam, Yamina Rehini, op de foto uit 1997 ziet men Kira Museeuw en Patty Puystjens,

My beautiful picture

uit die van 1998 Tanja Gervoyse,

Bubbe Bollaert staat op die uit 2011 en Magali Hawkins op het lichtdrukmaal van 1999.

Eva Barbiaux in 2013

LERAREN VAN NU, GEEN OUD_LLN. VAN HET MAERLANT-ATH….WEL OP WEG NAAR DAMME…2011

Maerlant leefde in de 13de eeuw… Hij woonde in Damme (West-Vlaanderen) en in Den Briel  (Zuid-Holland) . Hij schreef over geschiedenis – wereldlijke, bijbelse – natuurwetenschappen. Hij schreef ridderromans en sociaal geëngageerde gedichten, waarin hij beweert dat er vrede zou zijn als men de woorden “mijn” (het mijne) en “dijn” (het jouwe) zou verdrijven, als niemand onderworpen zou zijn, als mannen en vrouwen gelijk zouden zijn, als tarwe en wijn van iedereen zouden zijn