EEN DAG NA 11 JULI: VLAMING ZIJN OM EUROPEEËR TE WORDEN, LITOUWER ZIJN OM EUROPEEËR TE WORDEN…TITEL VAN HET EERSTE SOCRATES LINGUA-E-PROJECT VAN HET MAERLANT-ATHENEUM…TWINTIG JAAR GELEDEN

Voor Vlamingen was August Vermeylens  uitspraak “Vlaming zijn om Europeeër te worden”, in 1999 vanzelfsprekend, voor Litouwers, die in 1990 weer onafhankelijk waren geworden en pas in 2004 lid van de EU werden, nog niet.

Het Maerlant-atheneum startte in 1999 samen met de Likiskeliu Vidurnine Mokykla in de Litouwse stad Alytus een Socrates LinguaE-project…een uitwisseling van twee weken in België en twee in Litouwen. (Twee jaar later was er een tweede project.

My beautiful picture

We lazen net het  artikel  Ghent University Goes English? Waarom het gedachtegoed van August Vermeylen relevant blijft in de 21ste eeuw van de Gentse historica Gita Deneckere en citeren haar Die muur van het Frans sloot Vlaanderen van de wereldbeschaving af. Om iets te zijn moesten we dus Vlamingen zijn.

Tezelfdertijd merkte Vermeylen terecht op dat de geleerden sinds het verlaten van het Latijn als lingua franca niet langer een kaste vormden afgescheiden van het ‘vulgaris’ door een hermetisch idioom. Toch zag hij het Nederlands niet louter als de taal van de vulgarisatie. Tout vrai savant sait que seul l’homme qui fait la science est capable de la vulgariser de façon convenable, schreef hij in Quelques aspects de la question de langues en Belgique, een tekst uit 1918. Als een wetenschapper invloed wilde hebben op zijn volk, schreef hij in de taal van zijn volk. Maar als hij een ontdekking deed die belangrijk was voor de vooruitgang van de wetenschap in het algemeen, moest dit vanzelfsprekend gepubliceerd worden in een grote internationale taal. Frans, Duits, Engels.

Het kosmopolitisme van August Vermeylen en zijn Vlaming die Europeeër wilde worden, vertrok van het groeiende besef anno 1900 dat de internationale ruimte – Europa – belangrijker werd dan de nationale ruimte.

A. Vermeylen bij de opening van de vernederlandste Rijksunivesiteit Gent