TAAL-EN HISTORIEFILOSOFIETJE ‘KOUTER’ EN ‘BREYDEL’ N.A.V. 11 JULI

Het woord KOUTER lijkt erg Nederlands, maar is een aanpassing van het Latijnse CULTURA in de betekenis ‘BEBOUWD LAND’. Kortrijk heeft een Groeningekouter, maar tal van andere gemeenten en steden hebben ook het toponiem ‘kouter’.

717 jaar geleden vond op de GroeningeKOUTER de Slag der Gulden Sporen plaats. Vlamingen (o.a. uit Brugge, het Brugse Vrije, Ieper, Gent, Aalst, uit het Graafschap Vlaanderen dus, weinig uit Brabant, wel strijders uit Namen …) vochten er tegen een Frans leger, dat de strijd verloor.

?

Deze gebeurtenissen werden vanaf 1315 uitvoerig beschreven in ongeveer 1200 verzen in het Middelnederlands door de Brabantse geestelijke Lodewijk van Velthem in het vierde boek van het vijfde deel van het boek SPIEGEL HISTORIAEL, een groots werk van Maerlant, die in 1302 net gestorven was.

Er is ook een EXCELLENTE CRONIKE VAN VLAENDEREN (1400-1550). Jan Breydel duikt erin op, maar wordt er volgens een recente studie van Lisa Demedts verkeerd voorgesteld. Hij was er op de Groeningekouter niet eens bij.

?

Het loont de moeite Marc Reynebeaus artikel DE KLAUWAARD DIE ER NIET BIJ WAS  in de Standaard van 11 juli 2019 te lezen: https://www.standaard.be/cnt/dmf20190710_04503945