14/06: EXAMEN ORAL, O.A. IN ZESDE KLASSEN VAN HET MAERLANT-ATHENEUM. EXAMINATOREN, EXAMINANDUS EN EXAMINANDAE NU EN TOEN

‘ORAL’ = ‘ORAAL’ = ‘MONDELING’. ORA(A)L heeft zijn oorsprong in het Latijn: OS (Genitief ORIS) =MOND.

Tot voor enkele jaren waren Dirk Tytgat en Arnold Bekaert leraar Frans in het Maerlant.

Nu zijn Mériem Mokran, Wendy Bossu, Florence De Lille en Tom Cosaert docenten Frans in het Maerlant