14 JUNI : 3DE EXAMENDAG 1ste GR.: NATUURWETENSCHAPPEN EN AARDRIJKSKUNDE, + GEOGRAFISCH TAALFILOSOFIETJE

In 1703 was AARDRIJKSKUNDE een neologisme. Het is tegelijk een purisme, een soort vertaling van een tot dan toe in het Nederlands gebruikt Latijns (Grieks) woord, nl. GEOGRAFIE (= beschrijving van de aarde). Het woord ERDERIKE bestond wel in 1703, al veel eerder zelfs. Met dit bestanddeel heeft men dan ‘aardrijkskunde’ gesmeed, naar het voorbeeld van Simon Stevins purisme WISKUNDE voor MATHEMATICA.

ROGER DESCAMPS,  die eerst student van de Rijksnormaalschool was geweest, er onderwijzer was geworden, dan in Gent regent aardrijkskunde was geworden, was tussen 1968 en 1977 directeur van RNS/KA Blankenberge.

De leraren aardrijkskunde in het Maerlant-atheneum zijn nu Tom Daneels, Steffen Cloet, Bruno Buseyne n Marieke Deprez