LEERLINGEN 3DE GR. WEWI/LWI MAERL.-ATH. NEMEN AAN UGENT DEEL AAN UNIMATH-PROJECT (OVER PROJECTIEVE VLAKKEN EN CODEERTHEORIE). HUN WISKUNDELERAAR O. DEPAEPE WAS ER OOK.

Olbren Depaepe, wiskundedocent aan het Maerlant-Atheneum, die de leerlingen vergezelde schrijft me:

“Op woensdag 6 februari gingen de leerlingen van de derde graad WeWi/LW op uitstap naar de UGent om daar naar jaarlijkse gewoonte deel te nemen aan het UniMath-project. Gedurende de hele ochtend kregen de leerlingen samen met honderden leeftijdsgenoten in een aula wiskunde gedoceerd van Gentse professoren. Bij het binnenkomen namen onze leerlingen meteen uit nieuwsgierigheid plaats op de voorste twee rijen, al kon dat ook onder lichte dwang van een overenthousiaste leerkracht geweest zijn..  

Dit jaar kregen de studenten in spe een introductie in de abstracte wereld van projectieve vakken en codeertheorie, die als doel heeft het opsporen en herstellen van fouten in boodschappen tussen zender en ontvanger die ontstaan ten gevolge van ruis.

De belangrijkste toepassingen hiervan zijn terug te vinden in boodschappen die verzonden worden over het internet, cd-lezers, IBAN-rekeningnummers alsook in het opsporen van valse bankbiljetten aan de hand van serienummers.

Aan de reacties in de zaal te zien zat er die ochtend toch ook wat ruis op de boodschap die de wiskundeprofessor trachtte over te brengen op de leerlingen in de aula. 

Het pitaatje aan het station maakte veel goed. “