TIEN JAAR GELEDEN OVERLEED NOEL DIRICKS, GESCHIEDENISLERAAR RNS/KA BLANKENBERGE. IN DE MAERLANTKRANT VAN TOEN PUBLICEERDEN WE WOORDEN VAN ZIJN KLEINDOCHTER, OUD-LLE, (2008) ELISE PYCKAVET

Elise Pyckavet, die toen een ontroerende tekst schreef voor haar grootvader, was vorige vrijdag een van de deelneemsters aan de Algemen Kennisquiz van de Bond Onze Scholen

Dit stond in de Maerlantkrant van 2 feb. 2009