DRIE OUD-LLN. (STRAKS) BURGEMEESTER, 1STE EN 2DE SCHEPEN. EEN OUD-LL. VOORZITTER GEMEENTERAAD. EEN OUD-LL. JONGSTE GEMEENTERAADSLID. WE ONTMOETTEN HEN OP DE RECEPTIE VAN HET STADSBESTUUR IN HET STADHUIS: DAPHNE DUMERY, JURGEN CONTENT, SANDY BUYSSCHAERT, PATRICK DEMEULENAERE, STEVEN ARENTS. ER WAREN TWEE TOESPRAKEN

 

Doordat Daphne Duméry nog niet officieel is aangesteld als burgemeester begon de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie toch op een vreemde manier! Twee burgemeesters hielden een toespraak. Eerst sprak Ivan Declercq, die het ambt voorlopig nog uitvoert, een overzicht gevend van interessante verwezenlijkingen tijdens het voorbije jaar. Dan kwam ook de eerste vrouwelijke burgemeester – althans ze wordt het binnenkort wel – Daphne Duméry en maakte duidelijk dat ze met het nieuwe bestuur duidelijk de armoede in de stad zal aanpakken én dat de hoofdtroef voor Blankenberge het toerisme blijft.