IN DE LAATSTE MAERLANTKRANT 2008 (TIEN JAAR GELEDEN): VIERING 125 JAAR M-MS. IN OKT. 1883 GING DE STAATSMIDDELBARE SCHOOL BLANKENBERGE – 135 JAAAR GELEDEN DUS – VAN START.

135 JAAR GELEDEN WERD DE RIJKSMIDDELBARESCHOOL BLANKENBERGE GESTICHT. 35 JAAR GELEDEN VOND EEN PLECHTIGE VIERING PLAATS MET ONDERWIJSMINISTER COENS EN BURGEMEESTER WILLEM CONTENT. TOEN WAS R. RYDANT DIRECTEUR.

Over de eerste honderd jaar van de RMS Blankenberge schreef Elie Bilé een boek: over de schoolstrijd 1879-1884, over de lotgevallen tijdens beide wereldoorlogen, over meisjes op school, over het eerste gebouw – EEN PRACHTIG EN GROOTSCH PALEIS MET ZIJNE OUDERWETSCHE TORENTJES’ –  in de Onderwijsstraat, over het schoolgebouw in de Albertlaan, over de directeurs, over Gilbert Marmenouts Rijksscholenvoettocht.


Over de viering, 100 jaar na de stichting hebben we een krantenartikel. Onderwijsminister Daniel Coens hield in het Blakenbergse stadhuis een toespraak, directeur Rydant ook en burgemeester Willem Content leidde in en uit, de hoop uitsprekend dat de Rijksnormaalschool intact gehouden zou worden. Er was muziek  door Marc Peire, An Bontinck en Kathleen Sedeyn, er was dans door leerlingen van KA-RNS,

In 1987 verdween de Rijksnormaalschool. Het erbij aangesloten Koninklijk Atheneum bleef. In 1997 werden Maerlant-middenschool en Maerlant-atheneum Maerlant-scholen en sedert kort heten de zes jaar secundair Gemeenschapsonderwijs Blankenberge Maerlant-atheneum, met twee schoolhoofden: voor de 1ste gr. Blankenberge-De Haan Shirley Adam, voor de 2de en 3de gr. Jürgen Balbaert.

De 135-jarige geschiedenis van Blankenbergs Staats-, Rijks- Gemeenschpasonderwijs vergeten we niet.