LEERLINGEN 6DE LJ. GEMEENTESCHOOL ’T KLAVERTJE (WENDUINE) VERTOEVEN EEN HALVE DAG IN HET MAERLANT-ATHENEUM. ZE PROEVEN ER VAN VAKKEN DIE ZE IN HET EERSTE MIDDELBAAR ZULLEN HEBBEN. ZE KRIJGEN O.A. EEN LES LATIJN

En in die les ontdekken ze hoeveel woorden uit het Latijn we dagelijks, vaak onbewust,  gebruiken.

Lerares Latijn, Greetje Gilté schrijft me:

Ik begon de les met de oorsprong van het Latijn, ( kaartsituering Italië en uiteraard Rome ). Rome behoorde tot de streek Latium, vandaar de naam van de taal ‘Latijn’. Met de veroveringen verspreidde de taal zich over

het zuiden en oosten van de Middellandse zee. De plaatselijke talen en dialecten werden beïnvloed door het Latijn en zo ontstonden door de eeuwen heen Romaanse talen, Die talen zijn soms nog sterk verwant met het Latijn en zo kom ik bij de oefeningen terecht : de  oorsprong ( etymologie ) van Franse, Nederlandse en Spaanse woorden zoals pedicure, centimeter, lucifer, ruïne, agenda, …

Het eerste lesuur kregen de leerlingen een lesje over reclame in het vak Ondernemen en ICT. Dit werd gegeven door Sarah Huygens. Het tweede lesuur werden ze meegenomen door Greetje Gilté in de Latijnse taal. Daarna maakten ze (derde en het vierde lesuur) tijdens de les techniek minipizza’s o.l.v. Kathy Lagast