28 AUGUSTUS : EEN DAG OOK VAN DELIBEREREN OVER HEREXAMENS, OVER SPORTACTIVITEITEN, SCHOOLFINANCIËN, INFORMEREN OVER DE NIEUWE JUF/MEESTER EN KLAS

We waren even op school en hoorden over deliberaties na herexamens, zagen coördinerende sportleraren, hoorden administratief-financiële aangelegenheden bespreken, troffen ouders en grootouders bij de nieuwe leerkracht van hun (klein)zoon/-dochter aan