27 AUGUSTUS : EEN KIJKJE NEMEN OP DE MAERLANTCAMPUS EN ER HEEL WAT BEDRIJVIGHEID WAARNEMEN

We zagen er ouders, toekomstige leerlingen, een zorgcördinator, leerkrachten in de weer om hun klas aantrekkelijk te maken, een oud-kleuterleidster (juffrouw Martony)  en (buiten beeld) directeurs en secretariaatsmedewerkers)