25/05: MAERLANT ADVENTURE DAY: Deelnemers: enkele honderden leerlingen 3de gr. basisonderwijs scholengroep IMPACT. Organisatoren zijn de leerlingen 6TSP (hun GIP) en sportleerkrachten. SURFEN, ZEESPORT in SURFING ELEPHANT Wenduine

Donderdag 25/05 was een grote dag voor het Maerlant-atheneum: de tweede editie van MAERLANT ADVENTURE DAY Enkele honderden leerlingen 3de graad lager onderwijs van de scholengroep Impact namen deel aan de tweede editie van de Maerlant Adventure Days.De leerlingen zeesportten (Maerlant Watergames) een halve dag en deden een halve dag multisporten (Adventure games).  Enkele honderden leerlingen …

More

25/05: MAERLANT ADVENTURE DAY: Deelnemers: enkele honderden leerlingen 3de gr. basisonderwijs scholengroep IMPACT. Organisatoren zijn de leerlingen 6TSP (hun GIP) en sportleerkrachten. Leuke, sportieve activiteiten op Maerlant-campus 

Donderdag 25/05 was een grote dag voor het Maerlant-atheneum: de tweede editie van MAERLANT ADVENTURE DAY Enkele honderden leerlingen 3de graad lager onderwijs van de scholengroep Impact namen deel aan de tweede editie van de Maerlant Adventure Days.De leerlingen zeesportten (Maerlant Watergames) een halve dag en deden een halve dag multisporten (Adventure games).  De hele organisatie was in …

More

25/05: MAERLANT ADVENTURE DAY: Deelnemers: enkele honderden leerlingen 3de gr. basisonderwijs scholengroep IMPACT. Organisatoren leerlingen 6TSP (hun GIP) en sportleerkrachten. Leuke, sportieve activiteiten op Maerlant-campus (met leerkrachten/lln.-organisatoren)

Donderdag 25/05 was een grote dag voor het Maerlant-atheneum: de tweede editie van MAERLANT ADVENTURE DAY Enkele honderden leerlingen 3de graad lager onderwijs van de scholengroep Impact mee aan de tweede editie van de Maerlant Adventure Days.De leerlingen zeesportten (Maerlant Watergames) een halve dag en deden een halve dag multisporten (Adventure games).  De hele organisatie was in handen …

More

25/05: MAERLANT ADVENTURE DAY: Deelnemers: enkele honderden leerlingen 3de gr. basisonderwijs scholengroep IMPACT. Organisatoren zijn de leerlingen 6TSP (hun GIP) en sportleerkrachten. SPORTACTIVITEITEN SURFEN, ZEESPORT O’Neill Beach Club

Donderdag 25/05 was een grote dag voor het Maerlant-atheneum: de tweede editie van MAERLANT ADVENTURE DAY Enkele honderden leerlingen 3de graad lager onderwijs van de scholengroep Impact deden mee aan de tweede editie van de Maerlant Adventure Days.De leerlingen zeesportten (Maerlant Watergames) een halve dag en deden een halve dag multisporten (Adventure games).  De hele organisatie was in …

More

VENSTER 31 van de CANON VAN VLAANDEREN…DE LEEUW VAN VLAANDEREN, die historische roman van H. CONSCIENCE…In Blankenberge een Consciencestraat en een Consciencemonument

Dit leest men in de CANON VAN VLAANDEREN: Uit oude kronieken en een dosis fantasie brouwde Conscience in 1838 een roman over de spanningen tussen Frankrijk en het graafschap Vlaanderen in de vroege 14e eeuw. We maken kennis met Gwijde van Dampierre, de wijze graaf, en zijn zoon Robrecht van Béthune, bijgenaamd de ‘Leeuw van …

More

Tien jaar geleden op 24 mei: lln. Mechanisch Onderhoud trots aanwezig op GP Metal Awards in Kortrijk ,waar Maxim Taveirne door Eline De Munck werd geïnterviewd.

En dit lezen we in de Maerlantkrant van toen: GP METAL AWARDS Expohallen Kortrijk…Maxim Taveirne, ll. 6MO mocht er met trots zijn LAGERPERS demonstreren en door actrice/presentatrice  ELINE DE MUNCK geïnterviewd worden. Op een foto zien we ook de drie betrokken leerkrachten Wim Broes, Ivan Peetermans en Johan Rotsaert

ROGER DESCAMPS was leerling, leraar en directeur van de RNS Blankenberge…1936-1977. Wie zijn de andere leraren op de foto uit 1958, 65j. geleden? Zeg het me a.u.b.

In 1967 ging RNS-directeur Virgile De Maesschalk met pensioen en Roger Descamps (oud-ll. 1940) , die tussen 1953 en 1966 vooral aardrijkskundeleraar was geweest in de RNS werd zijn opvolger als directeur. Hij had die functie een jaartje als directeur in de RNS Kortrijk uitgeoefend.  Hij spande zich in om heel veel veranderingen in het …

More

CANON VAN VLAANDEREN…en Blankenberge. Venster 12 van de CANON VAN VLAANDEREN:  Reynaert de Vos – Literatuur in de volkstaal…ook een verwijzing naar Jacob van Maerlant

Dit lees ik: Rond 1260 schreef een zekere Willem, van wie we verder weinig weten, een verhaal in verzen over de sluwe vos Reynaert. Vanden vos Reynaerde is een van de oudste teksten in het Nederlands. Door de flitsende humor, de vaak obscene dubbelzinnigheden en de wellustige wreedheid werden de avonturen van Reynaert ontzettend populair. En dat zijn …

More

Op 19 mei 2023 is Elena Debusschere geboren. Oud-ll. 2006 Nic Debusschere werd voor de tweede keer papa. PROFICIAT!.

Elena is de  dochter van oud-ll. Nic (2006) en Daimé Campos Arias en het zusje van Dylan. Ze werd op 19 mei geboren. Ze is de kleindochter van Christine De Prest, ook oud-lle (1974) en bibliothecaris (1982-2017) en Stef, oud-leraar Frans (korte tijd) die nu  Nederlandse les geeft aan de Franstalige Raphaël Martinez, leerling 4 Lat. …

More

De sloop is begonnen…het CLB-centrum nu, de paviljoenen binnenkort. Maar in 2024 verrijzen een nieuwe vleugel van d’Oefenschool en een Atelier M i.p.v. de paviljoenen van 1964

De vergunning voor het bouwproject is er. De praktijklessen metaalbewerking zullen vanaf september 2024 niet meer in het atelier bij de Einstein-school in De Haan gegeven woorden, maar in een modern en mooi gebouw op de plek waar nu nog drie paviljoentjes staan. In 2005 verdween er al een. De richting MECHANICA-LASSEN is zeldzaam en …

More

Op 21 mei, zes jaar geleden, in de Maerlantkrant:  GSA (Gender and Sexuality Alliance)-RAAD MAERLANT-ATHENEUM WINT FOTOWEDSTRIJD GSA VLAANDEREN

Gisteren in Brussel: PRIDE lokt meer dan 150.000 bezoekers. Zes (en drie) jaar gelden in de Maerlantkrant: Deze actie in West-Vlaanderen ijvert voor de zichtbaarheid en inclusie van holebi’s en transgenders op school. De prijs: GSA-pakket voor de school – het moet nog in ontvangst worden genomen –  en een smartphone. DE GSA IS EEN GROEP SCHOLIEREN …

More

BRICK MANIA in het Maerlant-ath. Ook nog op 21 mei. Tentoonstelling van fijnzinnig en handvaardig gemaakte constructies, vaak gecombineerd door technisch geschoolde legofans.

De tentoonstelling van BRICK MANIA (BeLUG) in het Maerlant-ath. trekt heel wat kijkers die gecharmeerd worden door kunstwerkjes en kunstwerken met legoblokjes, geconstrueerd door kunstzinnige, handvaardige, technisch geschoolde legofans. Wouter Luyten, zoon van oud-wiskundeleraar Maerlant-ath. Hugo Luyten is wel de centrale figuur bij het realiseren van deze legobeurs in het Maerlant-atheneum. De Bond Onze Scholen …

More

H. BLOEDPROCESSIE BRUGGE: C. BOLS, Maerlant-leraar r.k. godsdienst, lid van de Confrérie van O.L.V. van Blindekens, stapte mee. Een processie is geen stoet. 

Christian Bols is sedert sept. 2018 leraar rooms-katholieke godsdienst in het Maerlant-atheneum. Hij is regent lichamelijke opvoeding en master sportmanagement en heeft het diploma theologie behaald aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut Gent. Hij noemt Hemelvaartsdag – de dag dat Jezus ten hemel rees, de dag van de H. Bloedprocessie –  Brugges  MOOISTE dag. Hij schrijft …

More

Tijdens de GWP 1ste jaar en tijdens de Maerlant Explore Days leerden de lln. beter naar het Brugse BELFORT kijken. Belforten komen voor in Vlaanderen, ook in Frans- en Zeeuws-Vlaanderen, in Sint-Winoksbergen en Sluis o.a.

Tijdens beide GWP’ s, die deels in Brugge plaatsvonden, leerden de leerlingen beter kijken naar het BELFORT, naar die hallentoren die in drie fases werd gebouwd, twee delen in inheemse baksteen, het bovenste in zandsteen. Misschien vernamen ze van de stadsgids dat die toren gotisch is en dat belforten typisch zijn voor Vlaanderen en dus …

More