De sloop is begonnen…het CLB-centrum nu, de paviljoenen binnenkort. Maar in 2024 verrijzen een nieuwe vleugel van d’Oefenschool en een Atelier M i.p.v. de paviljoenen van 1964

De vergunning voor het bouwproject is er. De praktijklessen metaalbewerking zullen vanaf september 2024 niet meer in het atelier bij de Einstein-school in De Haan gegeven woorden, maar in een modern en mooi gebouw op de plek waar nu nog drie paviljoentjes staan. In 2005 verdween er al een. De richting MECHANICA-LASSEN is zeldzaam en het Maerlant-atheneum speelt hierop in met een functioneel en aantrekkelijk.

Een nieuwe vleugel komt er voor de derde graad d’Oefenschool. Hiervoor worden  het sanitaire blok en het CLB-gebouw gesloopt. Nieuwe douches en toiletten worden gebouwd aan de zijde van de Maerlant-speelplaats; de bogen die men in het hoofdgebouw ontwaart, krijgen hier navolging.  Aan de Vredelaan wordt een nieuwe, ruime ingang gebouwd…

Uit ’t Schelpje (tijdschrift B.O.S. van 1937 tot 1964)

“Nadat in de Normaalschool de experimentele afdeling was opgericht, was de ruimte in het hoofdgebouw te beperkt. Oud-leerlingen die in 1964 het schooldomein bezochten moeten verrast zijn geweest dat de “rustige schoonheid van het schoolpark; met zijn weelde aan groen en bomen geleden had”. Twee paviljoenen waren opgericht, vier klaslokalen voor de kleuters. Naast de al eerder geplaatste ‘speelzaal’paviljoenen, werden er nog twee bijgebouwd. “Wellicht verhogen ze het esthetische gehalte van school en park niet, maar ze zijn een dringende noodzaak”

Reactie's