2 Februari. LICHTMIS. 40 Dagen na Kerstmis. Inwijding kaarsen voor het  hele jaar. Zuiveringsoffer van Maria. PANNENKOEKEN – naar licht verwijzen ze –  eten in 5A/T en 6A in de les r.k.-godsdienst van Christian Bols

MARIA LICHTMIS is een christelijk feest. Het wordt gevierd op 2 februari, 40 dagen nadat Maria Jezus had gebaard. Dan moest ze een zuiveringsoffer brengen.

Bij de eerste christenen vond er een LICHTprocessie plaats.

Die verving een heidense gewoonte: een Romeinse precessie ter ere van Ceres, moeder van Proserpina, die haar door Pluto geschaakte dochter met kaarsen zocht. (Bij de Grieken heetten ze Demeter en Persephone. Persephone werd door Hades geschaakt, ze verbleef na tussenkomst van Zeus, zes maanden bij haar man en zes maanden (lente en zomer) bij haar moeder.