Taalfilosofietje: IJzer begint met 2 hoofdletters, Oudenburg, Augustus en Einstein met 1 hoofdletter.

De IJzer 2017

De vier eigennamen IJzer, Oudenburg, Augustus en Einstein beginnen met een TWEEKLANK of DIFTONG.

De laatste drie spellen we zoals altijd in het Nederlands: een hoofdletter voor de eerste LETTER.

De IJ deed heel erg denken aan de Y, die vaak de oorsprong was van ij. Multatuli schreef in zijn MAX HAVELAAR nog ‘blyf’, waar we nu ‘blijf’ schrijven. De Y, één letter dus en dit had tot gevolg dat de spelling IJ, twee hoofdletters dus ontstond en werd vastgelegd.

Leerlingen/oud-leerlingen van het Maerlant-atheneum voelen door schoolreizen, didactische uitstappen en de naam van de Einstein-basisschool in De Haan een zekere verbondenheid met de vier eigennamen.

2018 Oudenburg Romeins Archeologisch Museum
2020 De Haan

Reactie's