Oud-ll. 1999 Mitch De Geest, schepen voor ICT en communicatie, chief executive officervan internetbedrijf Citymesh, ook vrijwilliger-ambulancier, met de ziekenwagen op de school van zijn vrouw juf Jill Standaert, kleuterleidster d’Oefenschool

Mitch De Geest, oud-leerling 1999, ingenieur informatica,

baas van Quest Computers en van het innovatieve

internetbedrijf CITYMESH, is al jaren vrijwilliger-

ambulancier en blijft deze functie uitoefenen.

Hij kwam met de ambulance op de speelplaats van de

Maerlant-Middenschool en gaf er uitleg over aan de kleuters

uit de klas van zijn vrouw juf Jill Standaert, ook oud-

leerlinge 1999.

Thomas Masscheleyn , oud-ll. 2009, ook vrijwilliger-ambulancier, was ook van de partij.

Mitch De Geest laatste rij 2de v.r.
Thomas Masscheleyn, staande, uiterst links 2009