02/12: Sinterklaas gaat met Pieten op bezoek bij de kinderen van d’Oefenschool. + over die goudstukken… (Deel 1 met juffen)

Een sinterklaasverhaalgaat over de goudstukken: een weduwnaar was te arm om zijn drie dochters met een bruidsschat uit te huwelijken, maar in het diepste geheim wierp Nicolaas ’s nachts goudstukken het huis binnen.

In de kleuterklassen schonken de kinderen de Sint ook heel wat…ze zongen sinterklaasliedjes, ze dansten zo mooi, dat Sint en Pieten meedansten.