Wij wensen CHRISTIANE HELDERS een gelukkige verjaardag. Zij was tussen 2003 en 2012 directrice van het Maerlant-atheneum.

2003

Christiane Helders, die tussen 2003 en 2012 schoolhoofd was van het Maerlant-atheneum, is moeder van Kira Museeuw, lerares Nederlands en Duits, in het Maerlant-atheneum,  oud-lle 1998; schoonmoeder van oud-ll. 1998 Steve Demulder,  en grootmoeder van Sienna Demulder, leerlinge van de 5des straks in september, met wie ze, samen met haar man Guido Museeuw, een reisje maakte naar Barcelona. Zij is vandaag jarig. Ze werd op 27 juli 1952 geboren.

En het volgende schreven we eerder: Zij werd lic. wiskunde aan de RUG in 1975, het jaar waarin ze ook haar aggregaat HSO haalde. Les – wiskunde – gaf ze in de KA’s Sint-Michiels, Menen, Roeselare en dan sedert september 1979 tot eind schooljaar 2000-2001 in KA Knokke. In de 2de helft van de jaren negentig leerden we haar kennen, als moeder van Kira Museeuw, die tussen ’94 en ‘98 Maerlant-atheneumleerlinge was en sedert 2003 Nederlands geeft in het Maerlant, vanaf sept ‘04 ook Duits. We leerden haar ook kennen als lesroostermaakster van het KA Knokke. In 2001 werd ze daar directeur en bleef het twee jaar. In 2003 kwam na 16 jaar een eind aan P. Van Calenberghs directeurschap van het Maerlant-atheneum. Christiane Helders volgde hem op. Het werden – zo zei ze ons onlangs – negen bijzonder gelukkige jaren. De school bleef bloeien… Ze gaf ze nieuwe, gepaste impulsen: leren leren, studiekeuzebegeleiding met portfolio, digitalisering van het onderwijs. Ze stelde Jürgen Balbaert als projectleider aan en samen met het hele lerarencorps werden verder gwp’s georganiseerd, buitenlandse – Rome, Barcelona, Berlijn – schoolreizen, uitwisselingsprojecten Aprilia (Italië), Peking (China). Er kwamen schitterende wiskunde-, pi-, taal-, cultuur- en economiedagen. Het Fair trade-team leverde prima werk en werd bekroond, de school werd dit jaar VLAJO-ambassadeur. De leerlingenraad stimuleerde het vijver-educatief reservaat-project, dat veel positieve weerklank kreeg in de pers. En er was een flash-mo(a)b op het strand…
Eind juni 2004 zei Jaak Coudeville in zijn afscheidsspeech :
Beste Christiane, Je moet het zo’n ruim jaar geleden al geweten hebben dat je keuze terecht was. Dit komt in de eerste plaats door jouw ingesteldheid, je goede bedoelingen ten opzichte van allen, je bereidheid om samen te werken met eenieder, je inzicht in en begrip voor kleine  zwakheden van ieder mens, je appreciatie voor al het in vroegere tijden en in het voorbije jaar verwezenlijkte… Maar weet dat zolang wij de tweede grootste zijn, wij de beste zullen moeten zijn, want anders niet zullen zijn. En de beste waren we, doordat wij ons meer dan de concurrentie moesten inzetten, beter les moesten geven en gaven, want veel meer bekommerd om de noden van de wat minder begaafde leerling, veel zoekend ook naar de bij elkeen passende onderwijsmethode.
Nu zegt hij : Mevrouw de directeur, u mag trots zijn op uw school en op het werk dat u ervoor hebt gepresteerd.

met taalleerkrachten in 2003
met leerlingen 6des in 2011
met vooral leerkrachten op het afscheidsfeest in 2012
2012: op het afscheidsfeest met man, dochter, schoonzoon
uitstap naar Barcelona met kleindochter Sienna


Reactie's