22juni : ACHTSTE examendag Maerlant-ath.:2de en 3de gr.: chemie (mondeling), fysica, economie, gedrags- en sociale wetenschappen, opvoedkunde + taalfilosofietje over voeden en opvoeden o.a.

Op de vraag welk examen ze hebben, antwoorden de leerlingen bijna altijd OPVOEDKUNDE en niet PEDAGOGIE of PEDAGOGIEK.

Het woord OPVOEDKUNDE doet zeker in de eerste plaats aan VOEDEN, denken, aan VOEDSEL ook. In het Middelnederlands had VOEDEN al niet alleen de betekenis ETEN GEVEN, maar ook grootbrengen, zelfs strelen, een hoog genot geven.

In het Frans is OPVOEDEN EDUQUER, dat van het Latijn EDUCARE komt en dat eigenlijk IN DE HOOGTE LEIDEN betekent en dan pas GROOTBRENGEN, OPVOEDEN. In het Engels heeft EDUCATE dezelfde oorsprong. In het Duits gebruikt men ERZIEHEN, optrekken, een letterlijke vertaling van EDUCARE.

De synoniemen voor OPVOEKUNDE: PEDAGOGIE EN PEDAGOGIEK, dit laatste klinkt een beetje wetenschappelijker – zijn wat vriendelijk wat hun oorsprong betreft, een Griekse, die de klemtoon legt op het opleiden (Gr.: agein)  van het kind (Gr. pais). Maar de eerste pedagogen waren wel slaven die kinderen naar school brachten en onderwezen.

Reactie's