Zes leden van de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad), de strategische adviesraad voor het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming op bezoek in het Maerlant-atheneum. De directeurs S. Adam en J. Balbaert ontvingen hen

De Vlaamse Onderwijsraad of VLOR is de strategische adviesraad voor het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Als strategische adviesraad werkt hij onafhankelijk en wordt hij om strategisch advies gevraagd in alle belangrijke domeinen van het onderwijsministerie.

Directeur Jürgen Balbaert schrijft:

De VLOR is in Blankenberge voor een 2daagse teamdag van de VLOR en wilde de SO scholen bezoeken met een duidelijke agenda. 

Wij kregen verschillende vragen door die we zo goed en eerlijk mogelijk hebben beantwoord. 

 • Globaal beeld van de school : wat is jullie sterkte ? Hoe profileren jullie zich? Waarvoor is jullie school bekend?

Zeesport  – alle leerlingen veel met de zee

Warme nabije school

open school – open klimaat

duurzame school in het groen

Erasmus+ 

 • COVID_pandemie : Hoe zijn de voorbije twee schooljaren verlopen ? Wat was het moeilijkste? Waar zijn sprongen gemaakt?
 • Digisprong : hoe kijken jullie aan tegen digitalisering  in het secundair onderwijs? Wat bestond al ? Is er al een sprong gemaakt?
 • Duaal leren : geloven jullie daarin?  Hoe spoort dit met het stagebeleid?
 • Leerachterstanden : hoe gingen jullie daarmee om ? Wat vinden jullie van zomerscholen?
 • Lerarentekort : hoe sterk leeft dat hier? Welke profielen missen jullie?
 • Wat met probleemjongeren? Werken jullie samen met CLB, welzijnsinstanties? Wat moet beter ? Hebben jullie veel te maken met vroegtijdige  schoolverlaters?
 • Een school ook voor jongeren met specifieke noden : hoe is de samenwerking met het buitengewoon onderwijs? Wat hebben jullie aan de ondersteuningsnetwerken?
 • Wat vinden jullie van het idee centrale toetsen? Werken jullie nu al met toetsen van de koepel, peilingsproeven ?
 • Planlast : hoe zit het met de administratieve omkadering ? Hoe ondersteunen deze medewerkers de school?
 • Tot slot
 • Welke zijn jullie grootste zorgen? lerarentekort 
 • Waarvan moet de minister vooral wakker liggen ?

We hebben beiden kunnen vertellen wat we wilden vertellen denk ik