Maerlant-lln. 5A cultuurstage in ROME: dag 4: de CATACOMBEN van CALLISTUS, VIA ANTICA, CAPITOOL, ALTAAR DES VADERLANDS en TRASTEVERE

Catacomben van Callistus ; een half miljoen doden werden hier begraven. Callistus I was een derde-eeuwse paus

Groepsfoto is aan de Via Appia antica

Dan naar Capitool met ruiterstandbeeld van 2de-eeuwse keizer Marcus Aurelius.

 Altaar des Vaderlands met standbeeld van de eerste koning van het verenigde Italië Victor Emanuel II (19de e.)

Tastevere…een Romeinse wijk aan de andere kant van de Tiber (trans Tiberim). In het Italiaans heet TIBER TEVERE.

Ik leerde in de jaren ’80 Trastevere kennen door de roman HET MOTET VAN DE KARDINAAL (Theun de Vries). De beroemde componist uit de Lage Landen Josquin des Prés ging er wonen met Lara, een Trasteveriaans meisje

later vandaag meer tekst