Met haar 7w. en 2d. geleden geboren zoon VIGO kwam lerares Nederlands/Frans Sharon Deserranno naar het Maerlant-atheneum waar ze begin jan 2022 haar lesopdracht weer opneemt.

Thybo Strypsteen, vader van Vigo, was ook meegekomen naar de school van zijn vrouw.

Lieve Vigo bleef de hele tijd rustig slapend in zijn kinderwagen en zowel collega’s als leerlingen van Sharon Deserranno van vorig schooljaar kwamen haar, haar man en zoon blij  groeten.