Maerlant-oud-ll. 1981 JAN KNUDDE in de praatstoel in het stadhuis. Maerlant-oud-ll 1984 Alain De Reese interviewde hem. Een mooie kijk op een34-jarige carrière bij de openbare omroep

Uit het gesprek leerden we veel over de weg naar de job aan de top bij de VRT. Al jong interesse voor muziek en voor het woord. Hij was KA Blankenberge-leerling van het VSO dat hij nog altijd waardeert, dat hem de kans bood MEDIA als schoolvak te kiezen. Hij werkte bij de lokale ziekenhuisomroep.  Zijn studies aan het RITS en zijn bewondering voor journalist (en zijn docent) Maurice De Wilde. Zijn weg via freelancewerk bij de VRT naar een vaste presentatiebaan en naar de top als nethoofd bij Radio 2 en nu sedert twee jaar bij Radio 1.

Over de gevreesde, vaak ongeloofwaardige  social media heeft hij het en het belang van betrouwbare nieuwskanalen, zoals de VRT, die hij zo nodig acht, hoewel de aandacht ervoor slinkt.

Over gelukkig zijn door professioneel gedreven te zijn,  met het gezin, de familie, de sport.  Over de troost van boeken. Hij noemt DE MEESTE MENSEN DEUGEN (Rutger Bregman); EEN KLEIN LEVEN (Hanya Yanaghira), CLIËNT E. BUSKEN (Jeroen Brouwers) en geeft er gevat commentaar op.

Jan Knuddes echtgenote is Veronique Cappon, oud-lle 1981, directrice DE STRANDJUTTER. Hun twee kinderen Miro en Renée zijn ook oud-leerlingen (2015 en 2013). Renées partner is oud-ll. 2007 Niels Callier

met vrouw, kinderen Miro en Renée en hun partner
met oud-lln. van het Maerlant-atheneum
als leerling in Parijs