RIK VANDENHEEDE, wn. bibliothecaris BIB BL’BERGE, gaat op 1 juni met pensioen. Hij is Maerlant-oud-ll. 1974. KIM BECKAERT, oud-lle 2003, volgt hem op als wn. bibliothecaris. Hij weidt uit over zijn bibliotheekcarrière

Een overzichtje van mijn bibliotheekleven:

– het begon met een vakantiejob in de zomermaanden van 1977 en 1978

– deeltijds medewerker (4 uur) (van 1978 tot en met 1985)

– voltijds aan de slag vanaf 1986

– eerst als medewerker, daarna als jeugdbibliothecaris, vervolgens als deskundige en op het einde van mijn loopbaan als waarnemend bibliothecaris.

De samenwerking van de bib met alle scholen lag mij altijd al nauw aan het hart. Als jeugdbibliothecaris (was ik 20 jaar) heb ik samen met de scholen (de directies en de contactpersonen in elke school) gedurende vele jaren de scholenwerking mee kunnen uitbouwen. Als waarnemend bibliothecaris waren samenwerken en verbinden belangrijke aandachtspunten en werd de bib meer en meer een laagdrempelige ontmoetingsplaats en een belevingscentrum, met een belangrijke sociale functie.

Nu krijg ik alle tijd om te genieten van cultuur in al zijn vormen.

Rik Vandenheede behaalde een kandidatuur in de wetenschappen (scheikunde) aan de RUG.

Hij heeft het graduaat in de bibliotheek-, documentatie- en informatiewetenschappen (behaald aan de toenmalige bibliotheekschool  Brugge).

Tussen 1978 en 1985 was hij deeltijds bibliotheekmedewerker. Sedert 1986 is hij voltijds aan de slag en is een poos na de pensionering van Christine De Prest, oud-lle 1974, bibliothecaris (waarnemend) geweest.

Hij is de vader van oud-lln.(2014) Anouk en Laurie (2016)

Hij zat in hetzelfde jaar als Chrsitine De Prest,  Monica De Coninck, Brigitte Francine Callier (overleden), Wim Aspeslagh (overleden broer van Jo Aspeslagh), van Eric Patteeuw,  Annie Van Paemel, Marianne Alexander. ..(Aan hen allen mocht ik vanaf 1971 TOT 1974 lesgeven)

Kim Beckaert, die Rik Vandenheede opvolgt, is oud-lle 2003. Jens Buysse, Michel Dachot, Olbren Depaepe, Tim Raats, Monia Zarouil en vele anderen waren jaargenoten. (Aan hen allen mocht ik van 2001 tot 2003 lesgeven).

Kim Beckaert heeft een master in kunstgeschiedenis en heeft ook de graduaatsopleiding informatiebeheer-bibliotheek op zak.

veertig jaar lang collega’s in de bib