“Nederlands lijkt vogel voor de kat in Franstalig onderwijs” (DS 26/12/2020). Het Maerlant-ath. legde contacten met scholen in Bergen, Waimes, Jumet, Brussel, Malmedy, waar ts. 1926 en 1933 Vlaams-nationalistische schrijver F. De Pillecyn leraar Nederlands was

My beautiful picture

In DS van 26/12 gaat het in het artikel NEDERLANDS LIJKT VOGEL VOOR DE KAT IN FRANSTALIG ONDERWIJS over hervormingen in het onderwijs in Franstalig België. Het lijkt erop dat het onderwijs in het Nederlands nog minder sympathie en kansen zal krijgen dan nu. Zowel het onderwijs in het Engels (vooral) als in het Duits lijken meer voorkeur te krijgen

Het Maerlant-atheneum heeft in de loop van de voorbij jaren meermaals contacten gehad met scholen, met leerkrachte en met leerlingen uit Franstalig België…uit Jumet, Bergen, uit een Franstalige school in Brussel en Blankenbergse leerlingen volgden lessen in Malmedy en Waimes.

Tijdens vele Malmedy-gwp’s bezochten leerlingengroepjes het atheneum van Malmedy om er lessen bij te wonen, om er met leraren en leerlingen te praten, om na te gaan wat ze wisten over de Vlaamse auteur Filip DE Pillecyn,  die tussen 1926 en 1933 leraar Nederlands en Engels was geweest in het Athénée Royal de Malmedy, de stad waar hij  inspiratie opdeed voor zijn romans HANS VAN MALMEDY en MONSIEUR HAWARDEN.

In een essay van Hedwig Speliers lezen we over hem

Na zijn studies Germaanse filologie te Leuven promoveerde hij in 1926 op een dissertatie over Hugo Verriest. …Eind 1926 werd De Pillecyn benoemd tot leraar Nederlands en Engels (Duits volgt later) aan het Koninklijk Atheneum van Malmédy, het Belgisch-Duitse stadje aan de zuidrand van het plateau van de Hoge Venen. De Pillecyn verhuisde met zijn vrouw Elvire van Duysse en hun enige dochter, de vijfjarige Godelieve, naar Malmédy. …Het atheneum waar Filip de Pillecyn sinds eind 1926 les gaf….. De politieke discussie tussen de Belgisch-patriottische en Duitsgezinde opvattingen weerspiegelde zich ook in het lerarenkorps. Tot de Duitsgezinden behoorde de Vlaamse leraar-schrijver Filip de Pillecyn

Zijn positionering in de Oostkantons doet vermoeden dat De Pillecyn met een of andere ‘höhere Mission’ belast is geweest….

in het atheneum van Waimes 1993
in het atheneum van Malmedy 1993 met de directeur
in Bl’berge met lln. van, het atheneum van Jumet
in Bl’berge met lln. en lkrn. van het atheneum van Bergen
in het Maerlant met lln. uit een Franstalig Brussels atheneum