Liliane Bocher, grootmoeder van fysicalerares Maerlant-ath. Katja Braet, op 27 okt. op 85jarige leeftijd overleden.

Onze innige deelneming

Liliane Bochers man was Willy Roels, de zoon van Kamiel, oudstrijder WO1, van wie men mooie dialectopnames (in het Jabbeeks) via het internet kan beluisteren:

DIALECTLOKET IS EEN WEBSITE VAN DE UNIVERSITEIT GENT. MEN KAN ER 783 OPNAMES UIT VLAANDEREN BELUISTEREN O.A. MET KAMIEL ROELS, DE OVERGROOTVADER VAN FYSICALERARES KATJE BRAET EN MET LEON COUDEVILLE, DE GROOTVADER VAN LERAAR NEDERLANDS. DE OPNAMES DATEREN UIT 1964, TOEN KAMIEL 80 WAS EN LEON 60

De bandopnames werden in oktober 1964 gemaakt door toen werkleider, later hoogleraar Valère Vanacker in het huis van Leon Coudeville, vader van oud-leraar Nederlands Jaak Coudeville. De opnames vormden de basis van zijn (Jaak Coudevilles)  licentiaatsverhandeling, fonologisch onderzoek van het dialect van Jabbeke.

Men kan op de website http://www.dialectloket.be/geluid/stemmen-uit-het-verleden/kaart/ kiezen voor o.a. ZOEK OP DE KAART en dan 2 kiezen, dan vindt men Jabbeke en daar zijn de opnames met beide mannen te beluisteren. Er zijn nog twee andere opnames…met Fernand Deschacht (20j.), ooit lagere schoolklasgenoot van Jaak Coudeville en met zijn neef Marcel Rabaey (40 j.) Het is ook mogelijk de door Jaak Coudeville in fonetisch en in gewoon schrift gestelde teksten te lezen.

Kamiel is een goede verteller die erg levendige herinneringen ophaalt aan zijn jeugdjaren. Hij heeft het over de verschillen tussen de tijd waarin hij vroeger leefde en 1964.

De bandopname bevat twee korte interviews met Marcel, een handelaar die vertelt over zijn jeugdjaren, zijn dienstplicht in Duitsland en de start van zijn eigen handel in bouwmaterialen en kolen. In het tweede deel van de bandopname horen we Leon, die vertelt over de tientallen werken die hij in zijn leven heeft gedaan.

Fernand was twintig jaar lang metaalbewerker. Hij vertelt wat over de periode waarin hij naar school ging, over zijn werk en over zijn hobby’s.