Tegeltabeau boven ingang d’Oefenschool: een ode aan de onderwijzer(es)…Interpretaties van Freddy Pas (oud-onderwijzer en oud-ll. 1961) en Gino Witgeers (oud-ll. 1976). Was oud-leraar, oud-ll. 1941, Raymond Leroy de ontwerper?

Men stapt het gebouw van d’Oefenschool voorbij, men treedt het binnen en met schenkt  vaak geen aandacht aan het wat kubistisch aandoende  tegeltabeau boven de ingangsdeur en boven de rode bakstenen letters RIJKSNORMAALSCHOOL-OEFENSCHOOL.

Oud-leerling (1976)  Gino Witgeers, stadsgids, wou een passende verklaring voor de voorstelling van het tabeau en noteerde:

‘ Ja, ik heb daar schoolgelopen van 1963 tot 1969 – de school was nog niet zo lang nieuw – het tegeltableau is mij wel altijd opgevallen – het is minstens wat je kunt noemen ‘speciaal’ maar ook toen ik ouder was en al stadsgids was is bij mij nooit de gedachte opgekomen om het te ontleden – er zit inderdaad veel symboliek in maar die zal toch allemaal in rechtstreeks verband staan met het onderwijs zoals jij ook aangegeven hebt. Het ziet er wel inderdaad een beetje kubistisch uit en ik zou dan eerder denken aan Picasso-stijl. De hoekige vormen van de figuren kunnen ook uitgelegd worden dat het gemakkelijker was om uit het gebruikte materiaal (tegels) de figuren te vormen – rechte afsnijdingen zijn eenvoudiger dan ronde vormen en vergen veel minder tijd. De grote figuur zou ik dan misschien als een leraar zien en de 3 kleinere als leerlingen te midden van een aardrijkskundeles met de kaart van Europa als studiemateriaal… de fiere figuren staan ook voor ontwikkeling, standvastigheid en rechtschapenheid, allez, zo zie ik het toch – m.a.w. een reclamebord voor het kwaliteitsonderwijs dat hier gegeven zal worden …Zie maar naar het product dat ze van mij daar hebben gemaakt

Freddy Pas, oud-leerling van de RNS Blankenberge, die tussen 1963 en 1994 lesgaf  in de Oefenschool, van wie 700 leerlingen les kregen, vooral in het 6de leerjaar, noteerde:

(lees over hem op http://maerlantkrant.be/2014/04/05/0404-oud-onderwijzer-doefenschool-freddy-pas-wint-de-cultuurprijs-2013-die-uitgereikt-werd-in-het-c-c-casino/

 1.  Weerspiegelt de kernwaarden van het GO!-Onderwijs :
 2. betrokkenheid
 3. engagement
 4. gelijkwaardigheid
 5. openheid
 6. oprechtheid/eerlijkheid
 7. respect.
 8.  
 9. Symbolische betekenis van het tableau :

Het tableau verwijst naar de onderscheiden vak-onderdelen die garant staan voor het verwezenlijken van de kernwaarden van het GO!-Onderwijs :

creativiteit – democratie – onderzoekend – samenwerken – sociaal – positief kritisch :

 1. 3,1416 : wiskundeonderricht (ondernemend – onderzoekend)
 2. Ruiter en paard : wereldoriëntatie (leergierig – onderzoekend)
 3. Tekendriehoek : creatieve vorming (plastische opvoeding)
 4. Notenbalk : creatieve vorming (muzikale vorming)
 5. Personages van klein naar groot : van kleuter tot volwassene ( gelijkwaardigheid – engagement – oprechtheid – respect -positief kritisch denken)
 6. Kaart van Europa en Afrika : wereldoriëntatie ( ruimtelijke vorming – samenwerken – sociaal voelend – verantwoordelijkheidsbesef)

Vermoedelijke ontwerper : Raymond Leroy ( oud-leraar  plastische opvoeding RNS Blankenberge)

In het tijdschtift West-Vlaanderen (een editie uit 1957) lees ik

In de groep Westvlamingen, die verleden jaar te Antwerpen een gezamenlijke tentoonstelling van schilderwerken hielden, is de Blankenbergse schilder R. Leroy op bijzonder gunstige wijze opgevallen. ‘Zijn werken zitten vol rhythme en verbeelding. Zij behoren wellicht tot het zuiverste van het salon’, oordeelde De Gazet van Antwerpen. 

Als het ooit mogelijk was een kunstenaar te beschouwen als een niet-romantieker, dan zou bij een eerste beschouwing van zijn werk Leroy inderdaad mogen aanzien worden als behorend tot die groep, welke met romantiek niets te maken heeft. Maar elke kunstenaar is, of hij het beseft of niet, ten slotte toch een op romantiek ingesteld wezen; bij de enen valt het dadelijk op, bij de anderen is het moeilijk naspeurbaar. Bij Leroy overweegt het rationele element; zijn verbeelding staat in dienst van de praktijk, zoals deze moderne tijden het eisen; zijn ijzersculptuur hoort thuis in een moderne flat, zijn schilderkunst met de zeer gevoelige kleuren en ‘soepele’ kombinaties heeft een decoratieve funktie. Ongetwijfeld heeft hij zijn hart en ziel verpand aan het non-figuratieve, maar wanneer de behoefte zich laat voelen, staat geen enkele eed het figuratieve in de weg. Hier kan dus gevreesd worden, dat een dusdanig modern eklektisme de kunstenaar in de kiem zou doden. ‘Een lijn trekken tussen kunst en doelbewust praktisch werk is moeilijk’ zegt hij zelf. En een ogenblik later nog voegt hij eraan toe: ‘Kleur is zeer belangrijk als aanvullend element van ons grijs klimaat; ze wordt niet genoeg aangewend in onze interieurs en in onze architectuur’. EN

Leroy Raymond. Blankenberge 9 mei 1920. Onderwijzersdiploma Blankenberge 1940. Volgde cursussen aan de Akademie te Brugge (1940-45). Akte van Tekenleraar Centrale Jury 1947. Thans leraar tekenen aan de Rijksnormaalscholen te Blankenberge en te Brugge.

G. Witgeers, staande, 2de v.r. schoolreis Eifel (1975?)
d’Oefenschool 50 j. – feest stadhuis
RNS-leraren rond 1965 – R. Leroy zittend derde v.r.