Twintig jaar geleden werden in het Brugse HPI (nu HOWEST) zes oud-lln. onderwijzeres of regentes. Vijf van hen gaven of geven later les in het Blankenbergse GO! In het Provinciaal Hof hield Loes Coudeville de studentenspeech.

Saïda Praet, Yamina Rehini, Kelly Adam, Loes Coudeville, Sandy Dobbelaere, Lynn Mees

Kelly Adam werd toen onderwijzeres en is nu juf in het 1ste lj. d’Oefenschool

Lynn Mees werd regentes en is nu lerares in KTA Brugge

Loes Coudeville werd regentes en is nu lerares ij ELEMENT

Yamina Rehimi werd regentes en is nu coördinator in KA Blankenberge, locatie De Haan

Saïda Praet werd regentes en gaf een poos les in dezelfde locatie De Haan

Sandy Dobbelaere werd ook regentes en is nu lerares in het Ensorinstituut Oostende

in de 4des…Sandy Dobbelaere vooraan 2de v.r.
in de 4des…Loes Coudeville rechtop 3de v.r.
in de 5des: Yamina Rehini zittend 2de v.r.
in de 5des zittend uiterst rechts Kelly Adam, 3de v.r. Lynn Mees
zittend, 2de v. r. Saïda Praet