De knuffelbeer op Facebook. De beer in namen van steden. De beer in het stadwapen. Heeft die beer met een oord van vruchtbaarheid te maken? Ook een TAALFILOSOFIETJE

In het gemeentewapen van Beernem staat hij, in het stadswapen van BERN, in dat van Berlijn, ook in dat van Brugge.In de naam van de plaatsen BERN BERLIJN BEERNEM kunnen we hem misschien ook ontwaren.

Bij BERN lees ik dat een verklaring te vinden zou zijn in het neerschieten van een beer op die plek. In Brugge zou Boudewijn I, graag van Vlaanderen, Boudewijn met de Ijzeren Arm, het gevecht met een beer hebben gewonnen. In Berlijn zou de oorsprong Slavisch kunnen zijn en zou ‘beer’ moeras betekenen.

Al die verklaringen roepen twijfels op. ’BEER’ zou ook ‘bruin’ betekenen

????????????????????????????????????

Ook die verklaring, welke ik eens gelezen heb en die ik graag voor juist aanneem. In ‘BEER’ zie ik een verband met BAREN, met GEBOREN, met het Engelse TO BEAR, dragen en ter wereld brengen. Hierin vindt men gemakkelijk een verband met vruchtbaarheid. In Brugge met het MINNEWATER, plek van minne, liefde, ja, maar zeker ook met vruchtbaarheid verweven

????????????????????????????????????