BEIDE DIRECTEURS VAN HET MAERLANT-ATHENEUM TROTS OP HET GOEDE RESULTAAT VAN DE DOORLICHTING, TROTS OP HUN PERSONEEL, TROTS OP HUN LEERLINGEN

Geert Polfliet (inspecteur-coördinator – Nederlands-Frans)Marleen Dobbels (Verzorging)
Goedele Vergauwen (humane wetenschappen)
David Vroman (wiskunde-informatica-bvh -bewoonbaarheid-veiligheid-hygiëne)
Serge Saubain (Economie-kwaliteitsontwikkeling)

Dir. J. Balbaert schrijft: “ Na een intense maar zinvolle week doorlichting zijn Shirley Adam en ik moe, uitgeteld, maar echt tevreden. 

We zijn allebei trots op ons team en op het resultaat. De doorlichting zag dat wij hard werken om beleid te voeren op onze school en zag dat ons team dat beleid ook draagt, dat beleid mee vorm geeft. Zoals de inspecteur-coördinator zei: “Jullie vinden een mooi evenwicht tussen sturen en participatie dat we niet veel tegenkomen Vlaanderen.” Wij kregen een proficiat, maar wat mij nog het meest blij maakte was hun oordeel over onze warme school, met vriendelijke leerlingen, rustige jongens en meisjes en betrokken, gedreven leraren. Proficiat, team! Het is hard werken als  schooldirecteur, maar het is een plezier om voor jullie te werken!

De hele  voorbij week voerde de onderwijsinspectie – vijf inspectieleden –  een doorlichting uit in en van het Maerlant-atheneum. De volgende vakken en richting kwamen speciaal aan bod:

wiskunde 2de graad A:

Economie 1ste graad 2A & 3de graad STW 

Nederlands & Frans 2de graad A :

Gedrags– & cultuurwetenschappen 2de & 3de graad ASO:

Informatica 3de graad BI

Verzorging 3de graad BSO